15 december: lezing de Adelsboeken van Marquette

Tijdens de restauratie van Chateau Marquette in Heemskerk werden in een hooiberg de bladen aangetroffen van de Nederlandse adelsboeken. Piet van Zwieten, de kastelendeskundige en gids van de Historische Kring Heemkerk, heeft zich daarna sterk gemaakt voor het herstel en behoud van deze bundeling met rijk geïllustreerde familiewapens van adellijke geslachten in Nederland. Samen met…

26 oktober: Bezoek aan het Hoogovensmuseum

Ook voor wie er al eens eerder is geweest kan dit gezamenlijk uitstapje toch weer de moeite waard zijn, want de collectie wordt voortdurend uitgebreid en aangevuld. Het museum is gevestigd in de oude buizengieterij, net buiten het bedrijfsterrein, achter het congrescentrum van Tata Steel. Deelname is voor HGMK-leden gratis, na aanmelding via deze link.…

20 oktober: Lezing oude schoolplaten

Bijna iedereen kent ze nog wel, de schoolplaten die vroeger het klaslokaal sierden: De Noormannen voor Dorestad, Ter kruisvaart of Luther op den Rijksdag te Worms. Zomaar drie voorbeelden uit de serie ‘Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis’, getekend door Herman Isings. Schoolplaten waar je heerlijk bij kon wegdromen. Wie herinnert zich niet die ene meester,…

zaterdag 24 september: rondje Schalkwijk

Schalkwijk heeft meer historie te bieden dan je zou verwachten, zo leerden we al bij de lezing van Nick Nuyens op 12 juni. Vandaag zijn we te gast bij het Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem voor een stadswandeling. Deelname is voor HGMK-leden gratis; de start is om 11 uur bij de Ontmoetingskerk in de Frankrijklaan. Voor de…

22 september: lezing De Stolpboerderij door Mark van Raaij

“De ontwikkeling van een Middeleeuws woonstalhuis tot de stolpboerderij” is de volledige titel van deze lezing door Mark van Raaij. Hij vertelt het verhaal van het boerderij-onderzoek dat leidde tot het verzamelen en analyseren van een grote bron voor historisch onderzoek: de 16e- en 17e-eeuwse landmeterskaarten. Daaruit is een opmerkelijk helder overzicht ontstaan van de…

10 en 11 september: Open Monumentendagen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn er weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. Vorig jaar is door het Regionaal Comité Open Monumentendag Kennemerland een brochure samengesteld voor de jaren 2021-2023 met dit jaar een nieuw inlegvel voor alle deel­nemende monumenten. Het thema is dit jaar Duurzaamheid. In Beverwijk doen mee de St. Agathakerk, Buitenplaats…

8 september: lezing De Tromslager door Frits Bosch

In 2021 verscheen het boek De Tromslager. Deze historische roman beschrijft de levensgeschiedenis van Adam Bösch (1762-1824), stamvader van de auteur, die deserteerde uit het leger van Napoleon. Het boek geeft een beeld van hoe ‘het gewone volk’ moest overleven tijdens de heerschappij van Napoleon, in een tijd van oorlog, armoede, epidemieën, kindersterfte en analfabetisme. De…

30 juni lezing: Romeinen in Krommenie

In september 2018 heeft archeologisch onderzoeksbureau Argo uit Zaandam in samenwerking met de gemeente Zaanstad een Romeinse wachttoren opgegraven. Dit was een zeer belangrijke vondst voor Zaanstad en voor heel Noord-Holland! Al in 1964 ontdekten amateurarcheologen tijdens de aanleg van het Provily sportpark in een sloot scherven uit de Romeinse Tijd. Ze vonden de fundering…

16 juni: lezing Oud Schalkwijk

In november 2020 werd het Genootschap Oud Schalkwijk-Haarlem opgericht, dat intussen al veel kennis over dit gebied heeft verzameld en dankzij wijkkranten, wandelingen, lezingen en presentaties op Facebook een groeiende belangstelling kent, ook buiten de eigen wijk. Op donderdag 16 juni vertelt Nick Nuijens over de Historie van de wijk Schalkwijk, die vooral bekend staat…

19 mei: De Grote kerk vertelt…

Jan Kramer is enthousiast vrijwilliger in de Grote kerk van Beverwijk. Hij verdiepte zich in de geschiedenis en publiceerde daarover in 2020 een serie artikelen in het Noord-Hollands Dagblad. Vorig jaar werden die stukjes nog eens bewerkt en gebundeld in het boekje De Grote Kerk vertelt… Vanavond is Jan Kramer bij ons te gast en…

12 mei: lezing 6000 jaar Haarlem

Een geschiedenis op grond van archeologische vondsten Waar begint de geschiedenis van Haarlem? Bij de stadsrechten die de graaf van Holland verleende in 1245? Bij de allereerste middeleeuwse hoeves op het zand langs het Spaarne? Of bij de prehistorische jagers, verzamelaars en boeren die hier duizenden jaren geleden rondliepen? De Haarlemse bodem heeft de afgelopen…

28 april film: Oorlog tot in het graf

Op donderdag 28 april organiseert het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland een bijzondere filmavond, waarin de bekende cineast Roy Dames een voorvertoning zal presenteren van de nieuwe editie van zijn film Oorlog tot in het graf. De film Oorlog tot in het graf is een filmische zoektocht naar de oorzaken van de razzia op 16 april 1944…

Ruilbeurs-Lid worden HGMK

zondag 24 april: Boekenmarkt

Op zondag 24 april organiseert het HGMK samen met Museum Kennemerland een boekenmarkt met restanten van de eigen boekuitgaven en diverse tweedehands boeken tegen aantrekkelijke prijzen. Daarnaast zullen ook originele prenten zoals etsen en gravures worden aangeboden. De markt is gratis toegankelijk en duurt van 14:00 tot 17:00 uur.

Algemene Ledenvergadering 21 april

Het bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland te Beverwijk heeft haar leden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 2022 in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a, 1943 DK Beverwijk. Aanvang: 20:00 uur. (Zaal open vanaf 19:30 uur) Agenda 1. Opening. 2. Notulen van de algemene Ledenvergadering van 24 juni 2021 (gepubliceerd…