21 april 2024: Historische Boekenmarkt

Historische boekenmarkt HGMK en Museum Kennemerland op zondag 21 april Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK) houdt  samen het Museum Kennemerland op zondag 21 april 2024 een bijzondere boekenmarkt. Naast recente uitgaven van het HGMK worden diverse overtollige boekwerken te koop aangeboden, afkomstig uit de boekencollectie van het Museum Kennemerland en boeken die verkregen zijn uit…

4 januari: Nieuwjaarsreceptie Huis van Geschiedenis

Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland beginnen het nieuwe jaar traditioneel met een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers en relaties. De voorzitters van de beide organisaties houden een kort praatje met een terugblik op 2023 en de  goede voornemens voor 2024 en heffen het glas op de onderlinge samenwerking in het Huis van Geschiedenis.…

9 november lezing: 725 jaar Stadsrechten

Op 11 november in 1298 kreeg Beverwijk als een van de eerste plaatsen in Holland stadsrechten. Dat is nu dus 725 jaar geleden! Het wordt niet heel groots gevierd, maar we staan er wel even bij stil in deze lezing door Fred Schweitzer. Aanmelden vooraf graag via deze link. 9 november, Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg…

26 oktober lezing: Vondelingen in Amsterdam

Deze lezing door Nanda Geuzebroek gaat over hoe omgegaan werd met de vondelingen in het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam van 1780 tot 1830. Het innameboek uit 1791 is bewaard gebleven, met daarin geplakt de kleine briefjes die vaak tussen de babykleertjes werden gevonden. Wij kwamen deze lezing op het spoor op voordracht van een onzer leden.…

19 oktober: Lezing Floricultura over duurzaamheid in de tuinbouw

Van vreemde eend naar vertrouwde vogel De koperen koepel op Heemskerkerduin is een markant herkenningspunt voor fietsers en wandelaars in de regio. Eigenaar van deze koepel is de bekende orchideeënveredelaar Floricultura. Marc Eijsackers, manager communicatie bij Floricultura, verhaalt tijdens een lezing over deze locatie en andere duurzame ontwikkelingen in het bedrijf. Dit in het kader…

12 oktober: presentatie TenneT

In het voorjaar bezochten we het nieuwe transformatorstation bij Tusschenwijck. Vanavond geeft TenneT bij ons een toelichting op de werkzaamheden rondom de nieuwe windparken op zee. Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk. Aanvang 20:00 uur, toegang € 5,– (hgmk-leden gratis). Aanmelden vooraf graag via deze link.

30 september: rondleiding Abdij van Egmond

Na de lezing op 28 september zal de spreker Paul Buitenhuis ons rondleiden op het abdijcomplex. Deze excursie begint om 13:30 uur, vanaf de Benedictushof, Vennewaterseweg in Egmond-Binnen. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Kosten: € 5,– , te voldoen bij aanvang. Aanmelden vooraf kan via deze link.

28 september: lezing over de Abdij van Egmond

Paul Buitenhuis was al eerder bij ons te gast om te spreken  over de invloed van de Abdij van Egmond op onze regio. Vanavond vertelt hij over de geschiedenis van het Abdijcomplex. Op zaterdag 30 september kunt u ook deelnemen aan een rondleiding in de Abdij. Huis van Geschiedenis, donderdag 28 september, aanvang 20:00 uur;…