zondag 23 april: Tweedehands Boekenmarkt

Op zondag 23 april organiseren het HGMK en Museum Kennemerland weer een tweedehands boekenmarkt, met een ruime keuze aan uitgaven over de geschiedenis van onze regio. Diverse titels die niet meer in de handel zijn worden voor sympathieke prijzen aangeboden. Naast de titels die veelal uit schenkingen zijn verkregen biedt het museum ook verschillende dubbele…

zaterdag 15 april: naar de Eendenkooi in Vijfhuizen

Al sinds 1701 bevindt zich in Vijfhuizen een eendenkooi, oorspronkelijk gelegen op een landtong tussen het Spieringmeer en Haarlemmermeer. In het landschap is dat nog goed te zien. Sinds 1757 is de eendenkooi  onafgebroken beheerd door de familie Stokman. Bij de inpoldering van het Haarlemmermeer kwam de eendenkooi binnen de Ringvaart te liggen. De eendenkooi was van grote invloed op de…

13 april: Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 13 april houdt de vereniging Historisch Genootschap Midden-Kennemerland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarbij wordt teruggekeken en vooruitgeblikt. De agenda en alle overige vergaderstukken vindt u in de Nieuwbrief, die onlangs bij de leden werd  thuisbezorgd. Na de pauze verzorgt Anja van Zalinge een (korte) lezing over de Oprechte Haarlemmerolie. Wie wil mag het…

30 maart: Conny Braam (in Kennemer Theater)

Eind februari verscheen een nieuw boek van Conny Braam: ‘De revolutie van Pelle’ waarin ze onder meer vertelt over haar jeugd en de ontwikkeling van haar moeder en grootmoeder. Het is een roman, maar de lezer krijgt ook een heel realistisch beeld van de omstandigheden in Arnhem, Beverwijk en IJmuiden in de vorige eeuw. Dankzij…

lezing Johan Graas 16 februari: Aircraft Recovery Group in Fort Veldhuis

Johan Graas, beheerder van het luchtoorlog-museum in Fort Veldhuis, komt vertellen over het Fort, het museum en de activiteiten van de stichting Aircraft Recovery Group. De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 is een vrijwilligersorganisatie die onderzoek doet naar de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door  archiefonderzoek, gesprekken met ooggetuigen en overlevenden van…

2 februari: Nederlanders in het leger van Napoleon

Sandra Mottier liet zich inspireren door de lezing op 8 september over de Tromslager. Zij vertelt ons vanavond het verhaal over haar Zwitserse voorouders die, net zoals de Tromslager, dienst namen in het leger van Napoleon. Zij vond tijdens haar onderzoek zelfs informatie over Beverwijkers die de barre tocht naar Moskou meemaakten. U kunt zich via…

19 januari: de Abdij van Egmond

Oud-huisarts en amateurhistoricus Paul Buitenhuis verzorgt op 19 januari een lezing over de geschiedenis van de Abdij van Egmond en haar invloed op de ontwikkeling van het landschap in het Oer-IJ gebied. Aan het begin van de tiende eeuw werd de Abdij van Egmond gesticht door graaf Dirk I. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van…

15 december: lezing de Adelsboeken van Marquette

Tijdens de restauratie van Chateau Marquette in Heemskerk werden in een hooiberg de bladen aangetroffen van de Nederlandse adelsboeken. Piet van Zwieten, de kastelendeskundige en gids van de Historische Kring Heemkerk, heeft zich daarna sterk gemaakt voor het herstel en behoud van deze bundeling met rijk geïllustreerde familiewapens van adellijke geslachten in Nederland. Samen met…

26 oktober: Bezoek aan het Hoogovensmuseum

Ook voor wie er al eens eerder is geweest kan dit gezamenlijk uitstapje toch weer de moeite waard zijn, want de collectie wordt voortdurend uitgebreid en aangevuld. Het museum is gevestigd in de oude buizengieterij, net buiten het bedrijfsterrein, achter het congrescentrum van Tata Steel. Deelname is voor HGMK-leden gratis, na aanmelding via deze link.…

20 oktober: Lezing oude schoolplaten

Bijna iedereen kent ze nog wel, de schoolplaten die vroeger het klaslokaal sierden: De Noormannen voor Dorestad, Ter kruisvaart of Luther op den Rijksdag te Worms. Zomaar drie voorbeelden uit de serie ‘Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis’, getekend door Herman Isings. Schoolplaten waar je heerlijk bij kon wegdromen. Wie herinnert zich niet die ene meester,…

zaterdag 24 september: rondje Schalkwijk

Schalkwijk heeft meer historie te bieden dan je zou verwachten, zo leerden we al bij de lezing van Nick Nuyens op 12 juni. Vandaag zijn we te gast bij het Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem voor een stadswandeling. Deelname is voor HGMK-leden gratis; de start is om 11 uur bij de Ontmoetingskerk in de Frankrijklaan. Voor de…

22 september: lezing De Stolpboerderij door Mark van Raaij

“De ontwikkeling van een Middeleeuws woonstalhuis tot de stolpboerderij” is de volledige titel van deze lezing door Mark van Raaij. Hij vertelt het verhaal van het boerderij-onderzoek dat leidde tot het verzamelen en analyseren van een grote bron voor historisch onderzoek: de 16e- en 17e-eeuwse landmeterskaarten. Daaruit is een opmerkelijk helder overzicht ontstaan van de…

10 en 11 september: Open Monumentendagen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn er weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. Vorig jaar is door het Regionaal Comité Open Monumentendag Kennemerland een brochure samengesteld voor de jaren 2021-2023 met dit jaar een nieuw inlegvel voor alle deel­nemende monumenten. Het thema is dit jaar Duurzaamheid. In Beverwijk doen mee de St. Agathakerk, Buitenplaats…